Detská zelená univerzita

Trenčianska detská univerzita je určená malým študentom – žiakom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov, v ktorých chceme zábavnou formou stimulovať chuť vzdelávať sa. V aktuálnom roku 2021 pripravujeme pre Vaše deti počas letných mesiacov viaceré podujatia so spoločným názvom Detská zelená univerzita. Aktivity sú tento rok organizované formou viacerých detských letných táborov - vždy v trvaní 1 týždeň, spomedzi ktorých si môžete zvoliť ten, ktorý najviac vyhovuje práve Vášmu „malému študentovi“.

Galéria z prebiehajúceho týždňa


Príroda v meste pre deti, ktoré sa zaujímajú o prírodu a záleží im na životnom prostredí

  • denný tábor zameraný na environmentálnu výchovu detí a rozvoj pozitívneho postoja k rodnému mestu a jeho okoliu
  • zážitkovým učením a aktívnou tvorivou činnosťou získajú deti nielen radosť z pobytu v prírode, ale aj poznatky o jej fungovaní.

Termíny: 19.07. – 23.07.2021 (vek 6 – 10 rokov) - Kapacita tábora bola naplnená

                09.08. – 13.08.2021 (vek 10 – 14 rokov)

Tábory sa budú konať vždy od 8:00 do 16:00. Deti môžete priviezť do 8:30.

Cena: 70,00 €

V cene je zahrnuté: obed, olovrant, pitný režim, vstupné, cestovné, pracovný materiál a pomôcky, poistenie

Viac informácií tu


Planéta Zem pre deti od 6 – 14 rokov, ktoré sa rady aktívne zapoja do boja proti znečisťovaniu životného prostredia

  • denný tábor zameraný na zvýšenie kladného vzťahu detí k prírode a budovanie ich záujmu o riešenie lokálnych i globálnych environmentálnych problémov

Termíny: 12.07. – 16.07.2021 (vek 10 – 14 rokov) - Kapacita tábora bola naplnená

                23.08. – 27.08.2021 (vek 6 – 10 rokov)

Tábory sa budú konať vždy od 8:00 do 16:00. Deti môžete priviezť do 8:30.

Cena: 70,00 €

V cene je zahrnuté: obed, olovrant, pitný režim, vstupné, cestovné, pracovný materiál a pomôcky, poistenie

Viac informácií


Kapacita tábora bola naplnená

Workout pre deti od 6 – 12 rokov, ktoré príjmu každú fyzickú výzvu

  • deti potrebujú pohyb a cvičenie viac ako kedykoľvek predtým, denný tábor so skúsenými inštruktormi workout a parkour štýlu, ktorí s deťmi budú tímovo cvičiť a trénovať hravou formou

Termín: 16.08. – 20.08.2021

Tábory sa budú konať vždy od 8:00 do 16:00. Deti môžete priviezť do 8:30.

Cena: 80,00 €

V cene je zahrnuté: obed, olovrant, pitný režim, inštruktori, poistenie

Viac informácií


Letný tábor Príroda v meste bude realizovaný vďaka dotácii Mesta Trenčín na aktivity v oblasti práce s mládežou

Letný tábor Planéta Zem bude realizovaný z podpory grantového programu Trenčianskej Župy Zelené oči