Príroda v meste – Program

  • Výsadba bylinkových a kvetinových záhonov, poznávanie rastlín
  • Výroba oporných konštrukcií  k bylinkám
  • Návšteva BeeSpace komunitného včelárstva, práca so včelími produktami
  • Výlet na Brezinu – Tarzánia – lanový park, lukostreľba
  • Čistenie hrádze od odpadu, pozorovanie vtáctva pri Váhu
  • Skupinový projekt o pozorovaných druhoch vtákov/hmyzu
  • Dračie lode
  • Návšteva Trenčianskeho hradu, vystúpenie sokoliarov
  • Zhotovenie vtáčích búdok

Maximálny počet detí na 1 turnus: 20

 

Záväzná prihláška na termín 19.07. – 23.07.2021 (vek   6–10 rokov)

Záväzná prihláška na termín 09.08. – 13.08.2021 (vek 10–14 rokov)

 

Poplatok uhraďte na základe pokynov po prijatí potvrdzujúceho e-mailu zo strany TnUAD.

Prihláška bude akceptovaná až po uhradení poplatku. Informácie o úhrade poplatku budú súčasťou potvrdzujúceho e-mailu.

V prípade neúčasti prihláseného dieťaťa na Detskej zelenej univerzite TnUAD z akýchkoľvek dôvodov je stanovený storno poplatok vo výške 50% z ceny.

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti – odovzdajte v deň nástupu na Detskú zelenú univerzitu TnUAD. V prípade zmeny vyplývajúcej z aktuálnej epidemiologickej situácie, budú pred zahájením letného kurzu poslané zákonným zástupcom detí aktualizované inštrukcie a špecifikácie.

 

Kontakt:
Mgr. Andrea Gézeová

E-mail: andrea.gezeova@tnuni.sk

Mgr. Iveta Banská
E-mail: iveta.banska@tnuni.sk

E-mail: detskykutik@tnuni.sk

Tel.: +421 (32) 7400 174 - kancelária

       +421 (32) 7400 175 - detský kútik