Planéta Zem – Program

  • Návšteva útulku pre zvieratá na Zlatovskej ulici v Trenčíne
  • Čistenie miestneho potôčika v Kubrej
  • Orientácia detí v prírode pomocou buzoly
  • Prednáška s ornitológom, sokoliarske vystúpenie
  • Vytvorenie domčekov pre hmyz
  • Včelárstvo – zážitkové aktivity so včelárom
  • Návšteva keramickej dielne
  • Prechádzka do Zátoky pokoja a čistenie jej okolia

Maximálny počet detí na 1 turnus: 20

 

Záväzná prihláška 12.07. – 16.07.2021 (vek 10–14 rokov)

Záväzná prihláška 23.08. – 27.08.2021 (vek   6–10 rokov)

 

Poplatok uhraďte na základe pokynov po prijatí potvrdzujúceho e-mailu zo strany TnUAD.

Prihláška bude akceptovaná až po uhradení poplatku. Informácie o úhrade poplatku budú súčasťou potvrdzujúceho e-mailu.

V prípade neúčasti prihláseného dieťaťa na Detskej zelenej univerzite TnUAD z akýchkoľvek dôvodov je stanovený storno poplatok vo výške 50% z ceny.

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti – odovzdajte v deň nástupu na Detskú zelenú univerzitu TnUAD. V prípade zmeny vyplývajúcej z aktuálnej epidemiologickej situácie, budú pred zahájením letného kurzu poslané zákonným zástupcom detí aktualizované inštrukcie a špecifikácie.

 

Kontakt:
Mgr. Andrea Gézeová

E-mail: andrea.gezeova@tnuni.sk

Mgr. Iveta Banská
E-mail: iveta.banska@tnuni.sk

 

E-mail: detskykutik@tnuni.sk

Tel.: +421 (32) 7400 174 - kancelária

       +421 (32) 7400 175 - detský kútik