Workout pre deti – Program

  • Prerozdelenie detí podľa pohybovej zdatnosti a zasvätenie do sveta Parkouru
  • Vytvorenie prekážkovej dráhy a výučba základných Parkourových pohybov
  • Návšteva Born to Trick Parkour parku v Zamarovciach – Orechové
  • Výučba štýlu FLOW v priestoroch telocvične a na ihrisku na Sihoti
  • Základná silová príprava a opodstatnenie kalisteniky v rámci Parkour tréningu
  • Videoukážky svetových Parkour videí/filmov a konverzácia
  • Základná zdravotná starostlivosť o telo a zdravý životný štýl
  • Návšteva PLEJS FOR MOVEMENT – Parkourovo – gymnastická telocvičňa v Keramoprojekte

Maximálny počet detí na 1 turnus: 20

Kapacita tábora bola naplnená

Záväzná prihláška 16.08. – 20.08.2021 (vek 6–12 rokov)

 

Poplatok uhraďte na základe pokynov po prijatí potvrdzujúceho e-mailu zo strany TnUAD.

Prihláška bude akceptovaná až po uhradení poplatku. Informácie o úhrade poplatku budú súčasťou potvrdzujúceho e-mailu.

V prípade neúčasti prihláseného dieťaťa na Detskej zelenej univerzite TnUAD z akýchkoľvek dôvodov je stanovený storno poplatok vo výške 50% z ceny.

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti – odovzdajte v deň nástupu na Detskú zelenú univerzitu TnUAD. V prípade zmeny vyplývajúcej z aktuálnej epidemiologickej situácie, budú pred zahájením letného kurzu poslané zákonným zástupcom detí aktualizované inštrukcie a špecifikácie.

 

Kontakt:

Mgr. Andrea Gézeová
E-mail: andrea.gezeova@tnuni.sk

Mgr. Iveta Banská
E-mail: iveta.banska@tnuni.sk

 

E-mail: detskykutik@tnuni.sk

Tel.: +421 (32) 7400 174 - kancelária

       +421 (32) 7400 175 - detský kútik