Prevádzkové hodiny

Prevádzka bude flexibilná a bude odzrkadľovať potreby rodičov.

Prevádzka bude rozdelená na 2 obdobia:

  1. Počas akademického školského roka, kedy prebieha vzdelávanie a skúškové obdobie.

    Čas :    7.45 – 18.00 hod.

  2. Počas letných a zimných akademických prázdnin (skúšanie, testovanie, iné pracovné aktivity).

    Čas  :   7.45 – 16.00 hod.


Počas celouniverzitnej dovolenky prevádzka Univerzitného detského kútika nebude zabezpečená!