Cieľ zariadenia

Univerzitný detský poskytuje krátkodobú starostlivosť (do 4 hodín) pre deti od 3 do 12 rokov pre deti zamestnancov a študentov TnUAD s rodičovskými povinnosťami a umožní im tak zosúladenie rodinného a pracovného života.

V prípade voľných kapacít môže ponúknuť flexibilnú starostlivosť aj pre ostatných rodičov. Interným cieľom, ktorý si stanovila Trenčianska univerzita, je rozšírenie sociálnych služieb pre zamestnancov a študentov, ktorí sa prostredníctvom zabezpečenia flexibilnej starostlivosti o svoje deti môžu efektívnejšie zapojiť do pracovného a vzdelávacieho procesu, zúčastňovať sa prednášok, cvičení a skúšok. Uvedeným spôsobom chce univerzita podporovať poskytovanie vzdelávania pre skupinu študentov s rodičovskými povinnosťami.

Pre zamestnancov s rodičovskými povinnosťami chce podporiť využívanie flexibilných foriem zamestnávania na univerzite. V prípade voľných kapacít môže byť poskytovaná flexibilná starostlivosť aj pre deti zamestnancov z iných organizácií, resp. pre deti záujemcov o štúdium na TnUAD.

Univerzitný detský kútik má kapacitu do 21 detí, vie poskytnúť priestor aj pre deti zo špeciálno výchovno- vzdelávacími potrebami.