Úvodná stránka

 


Po preventívnych  opatreniach znova otvárame univerzitný detský kútik od 16.10.2020 (piatok). Prevádzka bude od 7.45 do 16 hod.
Vzhľadom na ochranu zdravia detí aj vychovávateliek je potrebné dodržiavať zvýšené hygienické štandardy. Povrchy a hračky budeme pravidelne dezinfikovať, vetrať, tak aby bol priestor bezpečný. Kapacita bude obmedzená na max 10 detí.
Preto prosíme rodičov, aby deťom zabezpečili rúška. V prípade že deti majú príznaky ako sú kašeľ, kýchanie prípade iné príznaky vírusového ochorenia – prosím nechajte ich doma. Ostatné deti sú u nás vítané.
Tešíme sa na Vás a vaše deti

Detský kútik na Trenčianskej univerzite

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zriadila na svojej akademickej pôde detský kútik, do ktorého môžu študenti a zamestnanci univerzity umiestiť v prípade potreby svoje deti. Cieľom realizovaného projektu je rozšíriť služby na univerzite a uľahčiť zosúladenie rodičovstva a študentských či pracovných povinností. Študentom a zamestnanom tak univerzita poskytne možnosť starostlivosti o deti, aby rodičia mohli využívať flexibilný pracovný čas a pre študentov budú vytvorené optimálnejšie podmienky pre štúdium aj popri rodičovstve.

Detský kútik je prevádzkovaný v zmodernizovaných a plne vybavených priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne. Kvalifikovaný personál poskytuje krátkodobú starostlivosť pre deti od 3 do 12 rokov. Kapacita detského kútika je 21 detí, pričom je vytvorený priestor aj pre deti zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Personál má za úlohu nielen „stráženie detí“, ale aj rôzne zaujímavé a rozvojové aktivity. Prevádzka je flexibilná a odzrkadľuje reálne potreby rodičov z radov zamestnancov a študentov. V prvej etape detský kútik zatiaľ funguje počas pracovných dní a prihlasuje sa vopred cez online formulár, ale v prípade potreby a voľnej kapacity bude prijaté aj neprihlásené dieťa. Rozpočet projektu je 156 828 Eur a nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EU s ŠR je 141 146,03 Eur.

Realizáciu projektu podporil aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, pretože na univerzite pribudne spôsob, ako umožniť rodičom venovať sa štúdiu, či zamestnancom využiť v prípade potreby flexibilný pracovný čas.