Úvodná stránka


POZOR ZMENA!!!
Detský kútik TnUAD bude v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou otvorený do 22.10.2021. V prípade záujmu je však nutné prihlásenie dieťaťa deň vopred.
Ďakujeme za porozumenie

Detský kútik na Trenčianskej univerzite

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zriadila na svojej akademickej pôde detský kútik, do ktorého môžu študenti a zamestnanci univerzity umiestiť v prípade potreby svoje deti. Cieľom realizovaného projektu je rozšíriť služby na univerzite a uľahčiť zosúladenie rodičovstva a študentských či pracovných povinností. Študentom a zamestnanom tak univerzita poskytne možnosť starostlivosti o deti, aby rodičia mohli využívať flexibilný pracovný čas a pre študentov budú vytvorené optimálnejšie podmienky pre štúdium aj popri rodičovstve.

Detský kútik je prevádzkovaný v zmodernizovaných a plne vybavených priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne. Kvalifikovaný personál poskytuje krátkodobú starostlivosť pre deti od 3 do 12 rokov. Kapacita detského kútika je 21 detí, pričom je vytvorený priestor aj pre deti zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Personál má za úlohu nielen „stráženie detí“, ale aj rôzne zaujímavé a rozvojové aktivity. Prevádzka je flexibilná a odzrkadľuje reálne potreby rodičov z radov zamestnancov a študentov. V prvej etape detský kútik zatiaľ funguje počas pracovných dní a prihlasuje sa vopred cez online formulár, ale v prípade potreby a voľnej kapacity bude prijaté aj neprihlásené dieťa. Rozpočet projektu je 156 828 Eur a nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EU s ŠR je 141 146,03 Eur.

Realizáciu projektu podporil aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, pretože na univerzite pribudne spôsob, ako umožniť rodičom venovať sa štúdiu, či zamestnancom využiť v prípade potreby flexibilný pracovný čas.